Si Center входить до складу:
інші компанії:
ПРО КОМПАНІЮ
ПРО КОМПАНІЮ
КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОЕКТИ НОВИНИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Всі проекти
Деталі проекту:
Замовник
Національний банк України
Короткі відомості про замовника
Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України. Має біля 30 регіональних управлінь та структур. Чисельність співробітників понад 9 000. Кількість обладнання ІТ інфраструктури становить понад 20 000 одиниць.
Короткий опис проекту
Впровадження єдиної бази конфігураційних одиниць, консолідування усіх аварійних сигналів в одній консолі та моніторинг бізнес процесів на базі рішення NetIQ Operations Center
Цілі
В рамках розвитку Єдиної системи моніторингу та управління банку (ЄСМУ), планувалось впровадити наступний функціонал:
 • Консолідація інформації про усі ІТ активи банку включаючи співробітників (створення CMDB)
 • Створення мета моделі, класів та атрибутів конфігураційних одиницьї
 • Автоматизований збір інформації про конфігураційні одиниці
 • Створення взаємозв’язків між конфігураційними одиницями
 • Налаштування впливу конфігураційних одиниць одна на одну
 • Консолідація усіх аварійних сигналів та показників продуктивності ІТ інфраструктури
 • Швидке визначення кореневої причини збою
 • Побудова ресурсно-сервісних моделей бізнес процесів
 • Налаштування моніторингу стану бізнес сервісів та дотримання SLA
 • WEB портал ЄСМУ для користувачів
 • Створення налаштовуваних звітів
результати
В рамках впровадження NetIQ Operations Center було виконано наступні дії:
 • Розроблено мета модель, класи та атрибути усіх ІТ активів НБУ
 • Налаштовано та проведено початкову міграцію та нормалізацію усіх даних конфігураційних одиниць з самописної CMDB (яка велась до цього), HR системи та інформаційних файлів
 • Створено взаємозв'язки між конфігураційними одиницями
 • Налаштовано автоматичний збір даних про конфігураційні одиниці за проколом SNMP та WMI, з розрізнених баз даних, Active Directory та E-Directory
 • Налаштовано правила аналізу вмісту та зміни атрибутів конфігураційних одиниць з автоматичним оповіщенням відповідальних співробітників
 • Створено повноцінну CMDB на понад 50 000 конфігураційних одиниць
 • Створено єдиний портал ЄСМУ, яким користується понад 800 співробітників банку, де кожен користувач може налаштувати власний кабінет для відображення необхідної інфорамції.
 • Налаштовано збір, агрегування, сортування, фільтрацію та кореляцію аварійних сигналів з понад 30 000 одиниць обладнання та додатків
 • Налаштовано збір даних про доступність 15 додатків за допомогою синтетичних тестів
 • Налаштовано надходження інформації про аварійні сигнали та показники продуктивності з таких систем як Avalon Lancelot, Solarwind NCM, Cisco LMS, APC Infrastructure Central
 • Створено ресурсно-сервісні моделі для 60 бізнес-сервісів банку
 • Налаштовано моніторинг стану бізнес-сервісів та SLA
 • Створено понад 40 шаблонів звітів з можливістю користувачам самостійно створювати шаблони звітів
Впровадження системи NetIQ Operations Center дозволило НБУ
 • Збільшити ефективність проведення внутрішнього аудиту, давши можливість аудиторам аналізувати наявний склад ІТ активів (підключений до мережі) та склад за бухгалтерією, швидко знайти відповідального за актив та порівняти дані за проміжок часу.
 • Мати актуальну та історичну інформацію про ІТ активи, їх фізичне розташування, відповідальних за них співробітників
 • Зменшити кількість аварійний сигналів, які фіксуються та обробляються в ЄСМУ з сотень на день декількох десятків. Таким чином зменшивши навантаження на адміністраторів
 • Зменшити час простою сервісів, зменшивши часу пошуку причини непрацездатності сервісу, з кількох годин до декількох хвилин
 • Більш чітко та узгоджено планувати бюджет ІТ підрозділу, який відповідає потребам як ІТ так і бізнесу.
 • Перейти від просто моніторингу ІТ інфраструктури до моніторингу додатків та бізнес-процесів.
 • Відслідковувати вплив стану ІТ інфраструктури на стан процесів-бізнес процесів
 • Впровадити на базі рішення NetIQ Operations Center в НБУ описати і впровадити згідно рекомендацій ITIL процес керування подіями та процес керування конфігураціями
 • Визначити та контролювати SLA між ІТ підрозділом там бізнес підрозділами для ключових бізнес-процесів
Дата завершення 02.02.2014
Список вендорів
NetIQ(Novell)
Деталі проекту:
Замовник
Національний банк України
Короткі відомості про замовника
Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України. Має біля 30 регіональних управлінь та структур. Чисельність співробітників понад 9 000. Кількість обладнання ІТ інфраструктури становить понад 20 000 одиниць.
Короткий опис проекту
Впровадження системи управління обліковими записами та правами доступу на базі рішення NetIQ Identity Manager
Цілі
За історичними обставинами в Національному банку України паралельно співіснували дві служби каталогів Novell E-Directory та Microsoft Active Directory, тож першочерговим завданнями впровадження NetIQ Identity Manager була синхронізація усіх змін у цих каталогах. Також метою впровадження було:
 • Створити єдину базу даних облікових записів користувачів та впровадити централізоване управління життєвим циклом облікових записів;
 • Скоротити час надання доступу до інформаційних ресурсів за рахунок інтеграції з кадровим джерелом і автоматизації операцій з управління обліковими записами;
 • Скоротити навантаження на системних адміністраторів і службу підтримки. Автоматизувати рутинні операції по управлінню обліковими записами і створити можливості для самостійної роботи з управління доступом (наприклад, відновлення пароля і запит на надання прав доступу);
 • Автоматизувати процеси блокування або видалення облікових записів звільнених співробітників і відкликання надлишкових прав доступу;
 • Домогтися максимальної прозорості та уніфікації контролю доступом;
 • Регулярно проводити аудит прав доступу;
результати
В рамках впровадження NetIQ Identity Manager було виконано наступні дії:
 • Проведено обстеження інформаційної та організаційної структури банку, аналіз бізнес-процесів щодо управління правами доступу та організації життєвого циклу облікових записів працівників;
 • Розроблено технічне завдання на впровадження системи;
 • Розроблено технічну архітектуру системи;
 • Розроблено структури ролей та рольової моделі;
 • Розроблено адаптери до таких цільових та авторитетних систем:
  • Служба каталогів Microsoft Active Directory
  • Служба каталогів Novell E-Directory
  • Телефонний довідник (розробник системи - НБУ)
  • Доступ до Інтернет Squid
  • Електронна пошта Postfix
  • Система взаємодії з банками України (розробник системи - НБУ)
  • Система електронного документообороту FossDoc
  • Система Service Desk BMC Remedy
  • Система моніторингу бізнес процесів NetIQ Operations Center
  • Аналітична система Microstrategy
 • Налаштовано синхронізацію між каталогами Active Directory та E-Directory;
 • Розроблено і впроваджено процеси узгодження надання прав доступу з застосування ЕЦП;
 • Розроблено і впроваджено процеси керування та спостереження за життєвим циклом облікових записів, ролей та прав доступу до інформаційних систем;
 • Розроблено систему транслітерації імен та призвіщ;
 • Впроваджено портал самообслуговування користувачів;
 • Розроблено звіти відповідно до потреб користувачів;
 • Розроблено інформаційні панелі для відображення інформації аудиту прав доступу, контрольних панелей ризиків, відображення історичних даних;
 • Розроблено та проведено вдале тестування адаптеру до системи контролю доступу, який змінює права доступу в залежності від присутності або відсутності користувача на території банку;
 • Проведено навчання співробітників банку з адміністрування системи та створено повний комплект проектної документації;
Впровадження системи NetIQ Identity Manager дозволило НБУ
 • Створити єдину базу даних облікових записів та прав доступу, впровадити централізоване управління життєвим циклом облікових записів;
 • Скоротити час надання доступу до інформаційних ресурсів новим співробітникам з декількох днів до декількох годин, автоматизувавши надання базових прав доступу відповідно до посади співробітника;
 • Скоротити час узгодження, зміни та надання прав доступу в декілька разів завдяки інтеграції з електронним документооборотом та повністю автоматизувавши деякі етапи процесу;
 • Звільнити кваліфікованих адміністраторів інформаційних систем від обробки рутинних заявок прав доступу, передавши ці обов’язки адміністраторам системи Identity Manager та користувачам на порталі самообслуговування . Таким чином адміністратори інформаційних систем змогли підвищити продуктивність своєї роботи;
 • Скоротити кількість персоналу, які оброблювали заявки на права доступу, з 21 до 2;
 • Підвищити рівень інформаційної безпеки автоматизувавши процеси блокування та видалення облікових записів звільнених співробітників, та відклику надлишкових прав;
 • Підвищити швидкість та якість проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів та зниження їх вартості;
 • За розрахунками банку економія коштів на всіх цих фактах дозволило повністю окупити впровадження системи за 2 роки
Дата завершення 22.09.2014
Список вендорів
NetIQ(Novell)
Деталі проекту:
Замовник
Національний банк України
Короткі відомості про замовника
Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України. Має біля 30 регіональних управлінь та структур. Чисельність співробітників понад 9 000. Кількість обладнання ІТ інфраструктури становить понад 20 000 одиниць.
Короткий опис проекту
Захист віртуального середовища від зовнішніх загроз (антивірус) на базі рішення TrendMicro Deep Security
Цілі
Так як банк почав активний перехід ІТ інфраструктури до віртуального середовища, перед ним стало питання антивірусного захисту в цьому віртуальному середовищі. Використання рішень традиційних рішень для фізичних середовищ призводило до надмірного використання ресурсів гіпервізорів під час сканування агентами антивірусу, які встановлені на віртуальних серверах. Для запобігання таким випадкам було вирішено впровадити розроблене спеціально для віртуальних середовищ антивірусне програмне забезпечення TrendMicro Deep Security, яке використовує технологію VMware vShield
результати
В рамках впровадження TrendMicro Deep Security було виконано наступні дії:
 • Встановлено сервер управління Deep Security до якого підключено 2 сервери управління віртуальним середовищем VMware vCenter
 • Налаштовано шаблони захисту для усіх типів віртуальних серверів, які використовуються в банку
 • Налаштовано оновлення антивірусних баз
 • Налаштовано захист 100 віртуальних серверів
 • Впровадження системи TrendMicro Deep Security дозволило НБУ:
 • Зменшити навантаження на гіпервізори під час антивірусного сканування на 35% завдяки використанню технології VMware vShield
 • Відмовитись від встановлення агентів антивірусу на кожен віртуальний сервер та зекономити 15% коштів бюджету на антивірусний захист, перейшовши до моделі захисту усього гіпервізора
Дата завершення 02.12.2012
Список вендорів
Trend Micro
Деталі проекту:
Замовник
Національний банк України
Короткі відомості про замовника
Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України. Має біля 30 регіональних управлінь та структур. Чисельність співробітників понад 9 000. Кількість обладнання ІТ інфраструктури становить понад 20 000 одиниць.
Короткий опис проекту
Впровадження системи централізованого резервного копіювання та відновлення на базі рішення Symantec Netbackup
Цілі
 • Перехід з існуючої версії Symantec Netbackup 6.5 на версію 7.6
 • Інсталяція майстер серверів у кластерній конфігурації
 • Використання стрічкових накопичувачів для зберігання резервних копій та розширення дискового простору існуючої системи зберігання даних
 • Резервне копіювання та відновлення у віртуальному середовищі
 • Резервне копіювання та відновлення системи електронної пошти Microsoft Exchange
 • Резервне копіювання та відновлення нових версій баз даних Oracle Database та Microsoft SQL Server
 • Відновлення фізичних серверів у віртуальному середовищі
результати
В рамках впровадження Symantec Netbackup було виконано наступні дії:
 • Встановлено по два майстер сервери у кластерній конфігурації на двох майданчиках
 • Перенесено базу даних, конфігурацію та резервні копії зі старої версії Symantec Netbackup 6.5 до нових майстер серверів
 • Встановлено медіа сервери, та підключено до них стрічкові бібліотеки
 • Налаштовано дедуплікацію на медіа серверах
 • Налаштовано розширення дискового простору у системі зберігання даних IBM Storwize v3000
 • Налаштовано резервне копіювання та відновлення у віртуальному середовищі VMware, з автоматичним виявленням нових віртуальних машин та створенням їх резервних копій
 • Налаштовано резервне копіювання та відновлення системи електронної пошти Microsoft Exchange
 • Налаштовано резервне копіювання та відновлення баз даних Oracle Database та Microsoft SQL Server
 • Налаштовано та протестовано відновлення фізичних серверів з перетворенням у віртуальну машину у віртуальному середовищі VMware
 • Налаштовано та протестовано відновлення фізичних серверів з перетворенням у віртуальну машину у віртуальному середовищі VMware
 • Налаштовано репликацію резервних копій з одного майданчика на інший
 • Проведено навчання співробітників банку з адміністрування системи та створено повний комплект проектної документації
Впровадження системи Symantec Netbackup дозволило НБУ:
 • Отримати єдину уніфіковану консоль для централізованого і зручного управління процесами резервного копіювання і відновлення даних, як фізичних, так і віртуальних середовищ
 • Контролювати створення резервних копій, перевіряти їх цілісність та актуальність
 • Відновлювати окремі файли не відновлюючи повну копію (як фізичного серверу та і віртуального)
 • Відновлювати окремі електронні листи та поштові скриньки
 • Знизити час відновлення втраченої інформації та відновлення бізнес додатків, контролюючи при цьому SLA
 • Полегшити процес віртуалізації існуючих фізичних серверів, шляхом відновлення їх одразу у віртуальне середовище VMware
 • Скоротити витрати на зберігання даних резервних копій на завдяки використанню дедуплікації на медіа серверах. Об’єм даних резервних копій було зменшено на 30%
 • Значно скоротити ризики втрати критичних даних, завдяки реплікації між майданчиками
Дата завершення 14.10.2013
Список вендорів
Symantec
Деталі проекту:
Замовник
Національний банк України
Короткі відомості про замовника
Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України. Має біля 30 регіональних управлінь та структур. Чисельність співробітників понад 9 000. Кількість обладнання ІТ інфраструктури становить понад 20 000 одиниць.
Короткий опис проекту
Постачання ліцензій програмного забезпечення Oracle Database
Цілі
Подовження підтримки, оновлення до нової версії та розширення функціональності баз даних Oracle
результати
Поставлено наступні ліцензії: Oracle Database Enterprise Edition - 32 шт. Oracle Partitioning - 4 шт. Oracle Real Applications Clusters - 4 шт. Oracle Active Data Guard - 4 шт. Це дозволило:
 • Значно підвищити доступність баз даних за рахунок переходу до кластеризації
 • Розширити обчислювальні ресурси за рахунок вводу нових вузлів кластеру
 • Підвищити продуктивність баз даних та додатків за рахунок використання можливостей Partitioning
 • Підвищити швидкість та ефективність резервного копіювання
Дата завершення 14.09.2014
Список вендорів
Oracle