Si Center входить до складу:
інші компанії:
ПРО КОМПАНІЮ
ПРО КОМПАНІЮ
КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОЕКТИ НОВИНИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Всі проекти
Деталі проекту:
Замовник
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Короткі відомості про замовника
АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура АТ «Укрексімбанк» складається з Головного банку, 27 філій та 71 відділення (станом на 01.04.2016) і охоплює практично всю територію України. За кордоном працює 2 представництва Банку – у Лондоні та Нью-Йорку. Від дня заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має розгалужену мережу банків-кореспондентів, яка включає фінансові установи із 110 країн світу.
Короткий опис проекту
Впровадження IP телефонії та відеоконференцій на базі рішень Cisco UCM та Telepresence
Цілі
 • Поступовий перехід банку з аналогової телефонії до IP телефонії, так як існуюча АТС Nortel застаріла, та почалися проблеми з закупкою сумісних телефонів
 • Впровадження внутрішніх відеоконференцій між співробітниками
результати
В рамках впровадження Cisco UCM та Telepresence було виконано наступні дії:
 • Встановлено сервери керування UCM та Telepresence у кластерній конфігурації
 • Проведено інтеграцію з існуючою аналоговою АТС Nortel
 • Проведено імпорт співробітників до телефонного довідника
 • Налаштовано сервіс відеоконференцій
 • Підключено 50 IP телефонів, 10 я яких з можливістю відеоконференції
 • Проведено навчання співробітників банку з адміністрування системи та роботи з телефонами, створено повний комплект проектної документації
Впровадження системи Cisco UCM та Telepresence дозволило банку:
 • Почати процес переходу до IP телефонії
 • Впровадити відеоконференції між співробітниками, що дозволило скоротити час на зустрічі та вирішення питань
Дата завершення 05.06.2013
Список вендорів
Cisco
Деталі проекту:
Замовник
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Короткі відомості про замовника
АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура АТ «Укрексімбанк» складається з Головного банку, 27 філій та 71 відділення (станом на 01.04.2016) і охоплює практично всю територію України. За кордоном працює 2 представництва Банку – у Лондоні та Нью-Йорку. Від дня заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має розгалужену мережу банків-кореспондентів, яка включає фінансові установи із 110 країн світу.
Короткий опис проекту
Впровадження єдиної бази конфігураційних одиниць, консолідування усіх аварійних сигналів в одній консолі та моніторинг бізнес процесів на базі рішення NetIQ Operations Center
Цілі
В рамках розвитку Єдиної системи моніторингу та управління банку (ЄСМУ), планувалось впровадити наступний функціонал:
 • Консолідація інформації про усі ІТ активи банку включаючи співробітників (створення CMDB)
 • Автоматизація збору інформації про конфігураційні одиниці
 • Консолідація усіх аварійних сигналів та показників продуктивності ІТ інфраструктури
 • Швидкий аналіз стану усієї ІТ інфраструктури
 • Швидке визначення кореневої причини збою
 • Побудова ресурсно-сервісних моделей бізнес процесів
 • Налаштування моніторингу стану бізнес сервісів та дотримання SLA
 • Створення налаштовуваних звітів
результати
В рамках впровадження NetIQ Operations Center було виконано наступні дії:
 • Розроблено мета модель, класи та атрибути усіх ІТ активів
 • Створено взаємозв'язки між конфігураційними одиницями
 • Налаштовано автоматичний збір даних про конфігураційні одиниці за проколом SNMP та WMI
 • Налаштовано правила аналізу вмісту та зміни атрибутів конфігураційних одиниць з автоматичним оповіщенням відповідальних співробітників
 • Створено повноцінну CMDB на понад 40 000 конфігураційних одиниць
 • Створено єдиний портал ЄСМУ, яким користується 90 співробітників банку, де кожен користувач може налаштувати власний кабінет для відображення необхідної інформації.
 • Налаштовано збір, агрегування, сортування, фільтрацію та кореляцію аварійних сигналів з понад 20 000 одиниць обладнання та додатків
 • Налаштовано збір даних про доступність 10 додатків за допомогою синтетичних тестів
 • Налаштовано надходження інформації про аварійні сигнали та показники продуктивності з таких систем як VMware vCenter Operations Manager, Oracle Enterprise Manager, HP Insight Manager, Zabbix, APC InfraStruxure Central, Riverbed, Quest Spotlight, ArcSight
 • Створено ресурсно-сервісні моделі для 30 бізнес-сервісів банку
 • Налаштовано моніторинг стану бізнес-сервісів та SLA
 • Створено понад 25 шаблонів звітів з можливістю користувачам самостійно створювати шаблони звітів
Впровадження системи NetIQ Operations Center дозволило банку:
 • Збільшити ефективність проведення внутрішнього аудиту, давши можливість аудиторам аналізувати наявний склад ІТ активів (підключений до мережі) та склад за бухгалтерією, швидко знайти відповідального за актив та порівняти дані за проміжок часу.
 • Мати актуальну та історичну інформацію про ІТ активи, їх фізичне розташування, відповідальних за них співробітників
 • Зменшити кількість аварійний сигналів, які фіксуються та обробляються. Таким чином зменшивши навантаження на адміністраторів
 • Зменшити час простою сервісів, зменшивши часу пошуку причини непрацездатності сервісу, з кількох годин до декількох хвилин
 • Більш чітко та узгоджено планувати бюджет ІТ підрозділу, який відповідає потребам як ІТ так і бізнесу.
 • Перейти від просто моніторингу ІТ інфраструктури до моніторингу додатків та бізнес-процесів.
 • Відслідковувати вплив стану ІТ інфраструктури на стан процесів-бізнес процесів
Дата завершення 02.02.2014
Список вендорів
NetIQ
Деталі проекту:
Замовник
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Короткі відомості про замовника
АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура АТ «Укрексімбанк» складається з Головного банку, 27 філій та 71 відділення (станом на 01.04.2016) і охоплює практично всю територію України. За кордоном працює 2 представництва Банку – у Лондоні та Нью-Йорку. Від дня заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має розгалужену мережу банків-кореспондентів, яка включає фінансові установи із 110 країн світу.
Короткий опис проекту
Міграція процесінг центру на нову інфраструктуру (сервери, схд, середовище віртуалізації, бази даних)
Цілі
В банку почалися проблеми з роботою процесінгу в зв’язку з ростом навантаження на нього. Тому були наступні цілі:
 • Збільшити швидкість обробки транзакцій
 • Збільшити швидкість резервного копіювання та відновлення
 • Забезпечити відмовостійкість на усіх рівнях
результати
В рамках створення нової інфраструктури для процесінг центру було виконано наступні дії:
 • Поставлено сервери, СХД та SAN комутатори компанії Oracle
 • Змонтовано обладнання у ЦОДі банку у двох шафах
 • Налаштовано середовище віртуалізації
 • Налаштовано кластери баз даних
 • Успішно протестовано відмовостійкість до виходу з ладу будь-якого компоненту інфраструктури процесінгового центру
 • Проведено міграцію даних зі старого процесінг центру до нового

Створення нової інфраструктури для процесінг центру дозволило банку:
 • Вирішити проблему повільної обробки транзакцій
 • Суттєво збільшити обчислювальну потужність процесінг центру. Такої потужності якої (за збереження динаміки росту навантаження) вистачить банку на найближчі 6 років
 • Вирішити проблему коли резервне копіювання не вкладалося у відведений час. Швидкість створення резервної копії пришвидшилась у 10 разів
 • Забезпечити дублювання та відмовостійкість (відсутність єдиної точки відмови) усіх елементів процесінг центру починаючи з ліній електроживлення та закінчуючи кластерами баз даних
Дата завершення 02.03.2014
Список вендорів
Oracle
Деталі проекту:
Замовник
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Короткі відомості про замовника
АТ «Укрексімбанк» – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура АТ «Укрексімбанк» складається з Головного банку, 27 філій та 71 відділення (станом на 01.04.2016) і охоплює практично всю територію України. За кордоном працює 2 представництва Банку – у Лондоні та Нью-Йорку. Від дня заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має розгалужену мережу банків-кореспондентів, яка включає фінансові установи із 110 країн світу.
Короткий опис проекту
Аудит ІТ інфраструктури банку та оцінка можливості переходу банку до інфраструктури віртуальних робочих місць
Цілі
 • Провести повний аудит існуючої інфраструктури банку
 • Створити детальний звіт за результатами аудиту
 • Оцінити можливості та затрати на перехід до інфраструктури віртуальних робочих місць
 • Створити дорожню карту переходу до інфраструктури віртуальних робочих місць
результати
В рамках проекту було виконано наступні дії:
 • Проведено повний аудит ІТ інфраструктури та створено детальний звіт
 • За результатами аудиту проведено аналіз можливості переходу банку до інфраструктури віртуальних робочих місць, який докладно описано у відповідному документі, описані всі плюси та мінуси такого переходу
 • За результатами аналізу можливості, створено документ в якому описані витрати та строки за які перехід банку до інфраструктури віртуальних робочих місць окупиться, шляхи реалізації переходу, технічне завдання, специфікації необхідного обладнання та програмного забезпечення, календарний план проекту
Реалізація проекту дозволила банку:
 • Оцінити стан своєї ІТ інфраструктури
 • Прийняти вивірене та економічно обґрунтоване рішення щодо переходу до інфраструктури віртуальних робочих місць
 • Отримати розроблений проект для впровадження в банку інфраструктури віртуальних робочих місць
Дата завершення 01.11.2013
Список вендорів
-
Деталі проекту:
Замовник
Короткі відомості про замовника
Короткий опис проекту
Цілі
результати
Дата завершення
Список вендорів